Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Fizyki technicznej

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Częstochowska
  Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Gdańska
  Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Lubelska
  Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Łódzka
  Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Poznańska
  Wydział Fizyki Technicznej
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  Wydział Matematyki i Fizyki Stosow
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Szczecińska
  Instytut Fizyki
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Śląska w Gliwicach
  Wydział Matematyczno-Fizyczny
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Warszawska
  Wydział Fizyki
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Wrocławska
  Wydział Podstawowych Problemów Techniki
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Rzeszowski
  Wydział Matematyczno - Przyrodniczy
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
  Instytut Matematyki i Fizyki
  Ocena: brak danych

Studenckie Koła Naukowe


Link do http://www.wwsi.edu.pl/